ProGrasS

Produkcja pierwszych siewników Vredo do dosiewu datowana jest na lata 1970. Zainteresowanie tego typu maszynami na rynku wywołane zostało niezwykle gorącym latem i suszą, która spowodowała wysychanie łąk. Technologia opracowana przez firmę opierająca się na dwóch dyskach wcinających w glebie rowek  w kształcie litery V w którym zostaje umieszczone ziarno, przyniosła sławę siewnikom Vredo.

Siewniki kompaktowe Vredo pracuje wg następującego schematu:
Specjalne V- kształtne dyski nacinają glebę do głębokości 2-3 cm (w zależności od ustawienia). Ta metoda dosiewu nie zakłóca struktury gleby ani też życia mikrobiologicznego. W nacięcie wpada nasiono, które pozostaje w kontakcie z glebą, powietrzem i światłem słonecznym. Dzięki wałowaniu tylną rolką otwór zostaje zamknięty i nasiono jest chronione przed wiatrem, mocnym słońcem oraz ptactwem i ma optymalne warunki do wykiełkowania – dlatego też z zasianej partii ok. 95% nasion kiełkuje. Urządzenie pozwala na optymalne wykorzystanie drogich nasion trawy oraz uzyskanie gęstej murawy bez chwastów .

 

  Seria - SUPERCompact

W siewnikach do dosiewu firmy Vredo SUPERCompact technologia dwóch dysków wcinających w glebie rowek,w kształcie litery V została rozwinięta i dostosowana do wymagań pól golfowych. Siewniki zostały dostosowane do dosiewu greenów i tee oraz fairwayów ( siewniki o największej szerokości roboczej) .

Seria  SUPERCompact może być dostarczona jako wersja do pracy z traktorem lub do ciągnięcia za innym pojazdem. Może być również dostosowana w trakcie eksploatacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Unikalny system dosiewu  Vredo umożliwia dosianie trawnika, bez wyłączania go z użytku. Ziarno wprowadzane jest do gleby w odstępach 3,5 cm, dzięki czemu jakość dosiewu jest optymalna.

Model
Szerokość pracy
Siewnik do dosiewu DZ 208.035 0.80 m
Siewnik do dosiewu DZ 212.035 1.20 m
Siewnik do dosiewu DZ 216.035 1.60 m
  Seria - Compact

Siewniki  Vredo Compact do dosiewu dostosowane zostały do pracy z ciągnikami kompaktowymi.  
Seria Compact jest wielofunkcyjna, siewniki przeznaczone są przede wszystkim do dosiewu terenów rekreacyjnych jednakże często stosowane są również do dosiewu boisk sportowych jako alternatywa dla Serii Sport.

Seria Compakt posiada noże umieszczone w w odstępie 7,5 cm – odpowiedni dla dosiewu nasion traw stosowanych na boiskach sportowych oraz terenach rekreacyjnych.

Model Szerokość pracy
Siewnik do dosiewu DZ 210.075 1.00 m
Siewnik do dosiewu DZ 214.075 1.40 m
Siewnik do dosiewu DZ 218.07.5 1.80 m
Siewnik do dosiewu DZ 222.07.5 2.20 m
  Seria - Sport

Siewniki  Vredo Seri Sport zostały skonstruowane do dosiewu dużych, równych obszarów takich jak boiska sportowe i fairway’e. Dostarczone są  jako wersja do pracy z traktorem lub do ciągnięcia za innym pojazdem.

Siewnik Serii Sport to dwa siewniki połączone ze sobą, ustawione tak aby odstęp miedzy ziarnami był 3,5 cm. Za pomocą tej maszyny jedna osoba jest w stanie dosiać duże obszary w szybkim tempie. Dzięki wykorzystaniu w pracy własnej wagi maszyny może ona pracować z ciągnikiem kompaktowym.

Urządzenie pozwala na szybki i efektywny dosiew oraz optymalne wykorzystanie nasion traw.

Model Szerokość pracy
Siewnik do dosiewu DZ 120.03.5 2.00 m
Siewnik do dosiewu DZ 125.03.5 2.50 m
Siewnik do dosiewu DZ 120.03.5T 2.00 m
Siewnik do dosiewu DZ 125.03.5T 2.50 m